Gömbölyű bogarak


Mi az alábbiakban megtartjuk az eredeti régi körvonalukat és heterogén csoportjaikat ezen belül tárgyaljuk, mint egyszerű alcsaládokat. Jellemző az ormányosokra a kevés kivétellel térdes csápjuk, mely hosszú tőízből és ehhez derékszögben ízesülő csápostorból áll és az ormány oldalán lévő gödröcskében gömbölyű bogarak barázdában ered. A családra jellemző ormány szintén nagy változatosságot tüntet fel, ez pedig nemcsak hosszát, hanem alakját illetőleg is kifejezésre jut.

Rövid rágó szájszerveik az ormány hegyén helyeződnek gömbölyű bogarak. A lábfej négy rendes, jól kifejlődött ízből áll, emellett rendszerint még egy ötödik elrejtett íz mutatható ki.

A sok egyszínű, komor külsejű ormányos mellett, sok tarka és fémfényű fajt is találunk, közöttük számos gyönyörködtető szépet. A vastagorrú ormányosok Otiorrhynchinae ormánya rövid és széles, fejük a szemek mögött nem meghosszabbodott, előtoruk rövid, szárnyuk hiányzik, azért szárnyfedőjük többnyire összeforrt. A piroslábú vastagorrú ormányos Otiorrhynchus niger L. Közép-Európa hegyvidéki erdőségeiben elterjedt és közönséges. Nősténye petéit a fenyőcsemeték tövéhez rakja, a kikelő szennyesfehér és barnássárga fejű lárvák azonnal a gyökérre mennek és annak kérgét rágják le, úgyhogy a fiatal csemeték hamarosan száradnak és elpusztulnak.

A bábbá alakulás a földben, egy kisímított üregben történik. A vastagorrú ormányosokat a mérsékelt égövben számos faj képviseli, közülök több kártevővé vált. Nálunk különösen a hamvas vincellérbogár Otiorrhynchus ligustici L. Ez gömbölyű bogarak szürke vagy barnás pikkelyekkel fedett és szárnyfedőin finoman szemcsézett ormányos bogár a szőlő duzzadó szemét vagy fesledező fakadását rágja el.

gömbölyű bogarak férgek hogyan befolyásolják a férfiak hatékonyságát

A kár különösen akkor jelentkezik, ha a bogár az egész szemet kirágja vagy az egész gömbölyű bogarak megeszi, mert ezzel tönkreteszi a termést hozó hajtást is. A szőlőn kívül a barackfa, spárga, cukorrépa és más növények rügyét és hajtását is rágja, a lucernásokat pedig ezernyi tömegben lepi el.

A hamvas vincellérbogár északibb fekvésű vidékeken pl. Oroszországban, partenogenetikus úton szaporodik, itt csak nőstények fordulnak elő.

Tartalomjegyzék

Hasonló károkat okoz a vastagorrú ormányosok nemzetségének egy másik képviselője is, a kendermagbogár Peritelus familiaris Boh. A kendermagbogár a homoki szőlőben már kora tavasszal kirágja a termő csap szemét, de a gyümölcsfák rügyeit is pusztítja. Mindkettő pusztító munkáját éjjel végzi, nappal elrejtőzik a földön, azért megritkításukat legjobb a baromfiakra bízni. Piroslábú vastagorrú ormányos Otiorrhynchus niger L.

A levélrágó ormányosok Phyllobiini szárnyas, rövidormányú bogarak, előreálló tompa vállal gömbölyű bogarak zöldfényű pikkelyruhával, férgek barátai fák és bokrok levelein találhatók és ezeket, valamint a rügyeket rágják. Számos fajuk részben az egyenes Phyllobiusrészben hajlott csápbarázdával bíró Polydrosus-nemhez tartoznak.

A gömbölyű bogarak gyakori a barna vagy fekete szárnyfedős Phyllobius oblongus L. A répabarkók Cleoninae többnyire nagyok és kemény khitintakaróval, rövid és vastag ormánnyal bíró bogárkák, melyek előszeretettel vannak a homokos és meszes talaj iránt, alacsonyabb növényeken találhatók és a répa nagy ellenségeivé válhatnak.

Leghírhedtebb közöttük a lisztes répabarkó Cleonus punctiventris Germ. A lisztes répabarkó, ha korán tavaszodik, már április elején mutatkozik és amikor a répavetés kelni kezd, ott gyülekezik számos fajrokonával a répaföldeken és pusztítja azt május—június végéig. A pillanatnyi baj csak akkor szűnik, amikor a répán 3—4 levélpár már kibontakozott és a levelek szélesedni kezdenek.

Legveszedelmesebb a répabarkó a fiatal répára, amikor az kikelt és amikor a második levélpár kiszélesedik; ha ilyenkor széled el a táblán, egy-két nap alatt tisztára lerágja. Fokozottabb a veszedelem, ahol a bogár az első vetést tönkretette, mert hasonlókép járhat a második és harmadik vetés is. Nagyban növeli a veszedelmet, hogy némelykor hihetetlen mennyiségben lép fel, így Jablonowski szerint Diószegen egy magyar holdas cukorrépaföldön hektoliter répabarkót szedtek, ami literjét darab bogárral számítva, több mint hétmillió bogarat tesz ki.

Amíg a bogár a répa levelét, addig lárvája gyökerét eszi. A nőstény 3—4 hét folyamán mintegy 60 petét rak le és dugdos ormányával a földbe, a répa mellé; a lárvák augusztus elejéig hagyják abba a falatozást, amikor a répaföldön már nagy puszta foltok kopárlanak és mélyebbre a földbe ereszkednek, majd bábbá alakulnak.

Nemsokára kész a bogár is, ez azonban nem hagyja el bölcsőjét, abban telel át és csak a jövő tavasszal kerül elő. Nálunk gazdasági szempontból jelentéktelenek gömbölyű bogarak dudvafúró ormányosok Lixus gömbölyű bogarak, akad azonban a trópusokon közöttük is kártevő, amint azt Biró Lajos az indoausztráliai Lixus truncatulus F.

A villáshegyű dudvafúró Lixus paraplecticus L. Leginkább vizek mellett, gömbölyű bogarak és mocsarak növénydús partján találhatjuk, ahol a mételykóró Oenanthe aquatica L. A nőstény petéit ezeknek az ernyősöknek vastag és belül üres szárába süllyeszti, amely célból sokszor a víz alá is mászik. Egy-egy csomóközben többnyire egy lárva fejlődik.

A szárazon lévő kerek gömbölyű bogarak azt jelzik, hogy a kifejlődött bogár már elhagyta bölcsőjét. Latin nevét ez a bogár annak a hiedelemnek köszönheti, hogy lárvája a növénnyel a ló gyomrába kerülvén, azt bénává teszi, azért nevezik bénító dudvafúrónak is.

Nemcsak ez az ormányos megy a víz alá, ismerünk egy alig 3 mm nagyságú ormányost Argentinából, a Hydrotimetes natans Kolbet, mely a párosodás és peterakás idején szintén a vízbe megy és Franck megfigyelései szerint középső lábával rövid úszólökéseket végezvén, a víz alá tud merülni és úszni. Erdőgazdasági szempontból különös figyelmet érdemelnek a fenyőormányosok Hylobiinaekivétel nélkül nagyobb ormányosok, hosszú hajlott és vége felé vastagodó ormánnyal, érintkező elülső csípőkkel és hegyes foggal ellátott lábszárral.

Ide tartozik az európai fenyvesek egyik leghírhedtebb ellensége a fenyvesbogár Hylobius abietis L. Ez a 8—14 mm hosszú bogár gesztenyebarna, szárnyfedőit pedig sárga szőrök alkotta csíkok és foltok tarkítják.

gömbölyű bogarak nemalion helminthoides taxonómia

Előtora hosszában ráncolt, szárnyfedői láncosan vonalkázottak és pontozottak. Lábszára végén levő tüskéivel és szétálló karmaival jól kapaszkodik, úgyhogy a legerősebb szél sem tudja a gömbölyű bogarak és ágakról lerázni.

Ez a különben lomha bogár párosodása idejében elevenedik meg, lassú mászkálása helyett ilyenkor szárnyra is kel. A nőstény a párosodás után a földbe hatol, elhaló vagy elszáradt gyökeret keres, annak kérgébe apró lyukakat rág és mindegyikbe egy-egy petét helyez el.

Különösen a vágás alá került erdőrészek nyújtanak neki jó költőhelyet. A mintegy két hét mulva kikelő lárvák a kéreg alatt mindinkább szélesedő meneteket rágnak, amelyek árokszerűen a szíjácsba mélyednek és rágóliszthez hasonlóan ürülékükkel telítettek.

gömbölyű bogarak természetvédelmi paraziták

Végül a kifejlődött lárvák kampószerűen a fába mélyedő üreget rágnak, amelyben bábbá alakulnak. A fenyvesbogár Hylobius abietis L. Amíg az elhalt gyökerekben élő lárvák gazdasági szempontból alig bírnak jelentőséggel, annál veszedelmesebbek a kifejlődött bogarak, amelyek a fenyvesekben irtózatos munkát végeznek. Nagy tömegben lepik el a fiatal fenyőket, lyukakat rágnak a kéregbe vagy helyenként teljesen lerágják azt, úgyhogy a súlyos sérülésekből megindul gömbölyű bogarak gyanta folyása, ez hamarosan megkeményedik, a tűlevelek elsárgulnak és a fák elpusztulnak.

Yoda a zöld fényes, Obelix a gömbölyű bogár - Greenfo

Közben megrágják a rügyeket és némelykor még lombos fákra is mennek. Nagy kártételét a bogarak összegyüjtésével és a fiatal erdősítések bogárfogó árkokkal való körülkerítésével előzhetjük csak meg. A fenyőormányosok rokonságába tartoznak legnagyobb ormányosaink, az óriás ormányosok Liparusfénylő fekete, kezeli a Trichomonas t férfiaknál mm nagyságú és széles, torukon és szárnyfedőiken sárga szőrfoltokkal díszített bogarak, melyek leginkább a hegyvidéki völgyekben az acsalapú óriási levelein tanyáznak Liparus gömbölyű bogarak Küst.

A valódi ormányosok Curculioninae alcsaládjába mindazokat a nemzetségeket egyesítjük, amelyek csápja térdes, tőíze hosszú, bunkója tojásdad és a bunkóízeket csak finom varratok különítik el, az ormány pedig gyakran a melltőre fektethető.

A foltos fenyőbogarak Pissodini époly veszedelmes kártevői a fenyveseknek, mint a fenyőormányosok, külsőleg hasonlítanak is azokra, de sokkal kisebbek, csápjuk az ormány közepe táján ered és elülső csípőik egymástól mindig elkülönítettek. A kis fehérfoltos fenyőbogár Pissodes notatus F.

Az előtoron négy fehér folt van, a szárnyfedőket pedig két sárga csík díszíti, melyek közül a hátulsó befelé fehérebb lesz.

A bogár már kora tavasztól kezdve tanyázik a fiatal fenyőkön, ezek kérgébe mélyíti ormányát, számos, tűszúráshoz hasonló sebet ejtvén. Ezek a sebek eleinte alig láthatók, később, a gyanta kifolyásától, apró gömbölyű bogarak foltok alakjában tűnnek fel.

Navigációs menü

Fiatal fenyők hiányában öregebb fákra is megy, sőt kivételesen a luc- és vörösfenyőt is felkeresi. Ez a kártétele azonban jelentéktelen és jelentőssé csak akkor válik, amikor lárvái a kéreg alatt lefelé futó meneteiket rágják és ezáltal a nedvkeringést megakasztják, úgyhogy a fenyőcskék hamarosan elszáradnak.

Mielőtt a kifejlődött lárva bábbá alakulna, tojásforma mélyedést rág a fába és ezt a bölcsőjét aztán puha forgáccsal béleli ki. Ebben a bölcsőben várja be a kifejlődött bogár megkeményedését és kiszíneződését és csak azután hagyja el magarágta kerek nyíláson keresztül a fát.

gömbölyű bogarak féreg latinul

Ez a fenyőbogár nem az egyedüli kártevője a fenyőnek ebből a nemből. Segítőtársa a kétfoltos fenyőbogár Pissodes piniphilus Hbst. Ez a bogár a hernyórágás folytán vagy más okból elgyengült 30—40 éves fák törzsét szemeli ki. Lárvái szintén a kéreg alatt rágják kígyózva futó meneteiket és forgáccsal bélelt bölcsőben alakulnak bábbá.

Rovarok, bogarak gyerekeknek - egyszerűen, sok képpel

Hasonló életmódot folytat a szárnyfedők közepe mögött sárga csíkkal díszített öves fenyőbogár Pissodes pini L. A lúcfenyőt a gyantás fenyőbogár Pissodes harcyniae Hbst. Eleinte ritkának tartották, később Ratzeburg kimutatta róla, hogy bizony ez is éppoly kártékony, mint fajrokonai, amit azután a mult évszáz ötvenes éveiben szomorúan tapasztalhattak a Harc-hegységben, ahol olyan tömegesen lépett fel, hogy nagy területeken teljesen tönkretette a lúcfenyveseket. Leginkább 50— esztendős, nemcsak beteges, hanem ép és egészséges fákat is elpusztított akkoriban.

Ez a bogár is a kéregbe rakja petéit, lárvái a kéreg alatt rágják meneteiket és megakasztják a nedvkeringést, úgyhogy a fák menthetetlenül kiszáradnak.

Burgonyabogár

Elterjedése nem szorítkozik a Harc-hegységre, előfordul az mindenfelé Közép-Európában, ha nem is okoz tömeges fellépésével mindig nagy károkat. Az afrikai gyapotföldek jövedelmezőségét erősen befolyásolja egy kis ormányosbogár, a gyűrűzőormányos Alcides brevirostris Boh. A kikelő lárváknak jobban felel meg a fonnyadt növény, amely az első erősebb szélre a rágás helyén letörik, úgyhogy a megtámadott gyapotföld ilyenkor, amikor a növények mind letöredezve hevernek a földön, gyászos látványt nyujt.

A rejtettormányú bogarak Cryptorrhynchini nevüket onnan vették, hogy ormányukat a melltő közepén végigfutó barázdába tudják fektetni, illetőleg elrejteni.

Egy indonéz szigeten találtak rá Yodára Origo A tudósok szerint a bogarak mind a Trigonopterus nemzetséghez tartoznak, vagyis az ormányosbogarak közé. Az új fajokat főleg a Star Wars és az Asterix szereplőiről nevezték el, így kapta egy zöld fényes bogár a Yoda, egy gömbölyű pedig az Obelix nevet. A bogarak mindössze néhány milliméter nagyságúak. Ebből a rovarcsoportból csupán egyet találtak ben Celebeszen.

A fűzrontó ormányosbogár Cryptorrhynchus lapathi L. A 7—9 mm hosszú, felül ripacsos bogár hátát fekete, barna és fehér pikkelyes bársonyruha fedi, a szárnyfedők utolsó harmada fehér. Leginkább fűzön vagy égerfán található, de nem rágja annak levelét, csak a kérgét, a nélkül azonban, hogy kártékony lenne. Egész éven át, októberig fordul elő a bogár, legtöbbje azonban májusban van; a peterakás ideje tavasszal van, de elhúzódik nyárig is.

A nőstény a kéregre rakja petéit, amely alatt a lárva először üreget rág, majd később a fába hatol és egyenesen felfelé haladó menetet rág, melynek kampószerűen meghajló végében bábbá alakul. A gömbölyű bogarak nevét joggal viseli, férgek tovább lárvái a fűz- és égerfák törzsét annyira összerongálják, hogy — ha nagyobb mennyiségben lépnek fel — az ültetvények egész állományát kipusztítják.

Kártétele különösen a kosárfűz ültetvényeiben válik sokszor veszedelmessé, ezekben a fűzvesszők fonnyadnak és használhatatlanokká válnak. Mintegy félszáz évvel ezelőtt Észak-Amerikába is behurcolták, gömbölyű bogarak meghonosodott. Fűzrontó ormányos Cryptorrhynchus lapathi L.